LUMINAID BEHAALT ISO-9001:2015 CERTIFICAAT

Processen geborgd en klaar voor continue verbetering

13-12-2018

LUMINAID is trots dat ze voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van innovatieve lichtlijnsystemen is gecertificeerd volgens de normen van ISO 9001:2015. Deze normering houdt in dat het managementsysteem voldoet aan de geldende kwaliteitseisen en is afgestemd op de behoeften van alle belanghebbenden, zoals klanten, toeleveranciers, externe partijen en natuurlijk aandeelhouders.

De certificering werd in relatief korte tijd behaald omdat de processen binnen LUMINAID reeds strak beschreven zijn. De betrokken auditor gaf aan dat hij in de aanloop naar certificatie een enthousiast bedrijf heeft aangetroffen, dat op een praktische wijze de eisen van ISO 9001:2015 heeft ingevuld.

Het traject verliep volgens Directeur Dennis Gieselaar zeer voorspoedig. ‘Er zijn audits op locatie gehouden, ons beleid en maatregelen zijn beoordeeld en medewerkers zijn uitgebreid geïnterviewd’ LUMINAID werkt op dit moment aan maatregelen om de certificering te behouden: ‘De certificering is drie jaar geldig en jaarlijks vinden er externe audits plaats. Ook worden tussentijds interne audits georganiseerd. We zijn continu bezig met het verbeteren van ons managementsysteem. Dit ziet men terug in verandertrajecten, verbetertrajecten, nieuwe documentatie en interne lezingen.’

Wij zien de certificering vooral als een grote stap richting een nog professionelere en klantgerichte organisatie. De komende jaren zullen wij hier dan ook enthousiast aan blijven bouwen.