FLORALUX nieuwsbrief 14/4/2020

LUMINAID nieuwsbrief FLORALUX 2.

14-04-2020

LUMINAID NIEUWSBRIEF

Start teeltseizoen tijdens een ongekende periode
Een korte evaluatie nu Pasen achter ons ligt: een vreemdere start van het jaar heeft de sector nog niet eerder meegemaakt. De lockdown in maart zorgde voor een plotselinge stagnatie van de vraag vanuit de horecasector. Deze stagnatie werd snel opgevolgd door het hamstergedrag in de supermarkten. Dat gold ook voor het AGF vak. Dit leidde tot grote prijsbewegingen. Ondertussen raakt de afnemer bekend met de nieuwe situatie en lijkt het dat de vraag naar zacht fruit vanuit de consument niet afneemt. Inmiddels wordt bij telers onder glas volop geplukt. Dat deze periode ongekend genoemd kan worden laten de verschuivingen in het aanbod van personeel wel zien. In plaats van arbeidsmigranten bieden scholieren, studenten en horecapersoneel zich aan. Dit levert nieuwe uitdagingen voor ondernemers waarbij opnieuw goed gekeken dient te worden naar de arbeidsvoorwaarden, productiviteit et cetera. Wanneer de afzet stabiel blijft of zelfs enigszins toeneemt zou het voorjaar beheersbaar kunnen blijven. De komende weken blijven daarom onverminderd spannend.

 

Anderhalve meter afstand niet altijd verstandig!
FLORALUX armaturen voor de aardbeiensector dienen juist dichtbij het gewas geplaatst te worden. Het unieke ontwerp zorgt voor zo min mogelijk lichtverlies en daarmee zo min mogelijk energieverspilling en lichtvervuiling in de kas. De armaturen dienen op circa 20 centimeter boven de rij geplaatst te worden. De hoog efficiënte lichtbronnen en de aluminium behuizing zorgen voor een minimale temperatuuropname en een optimale verspreiding van het licht. Het plaatsen van de armaturen kan overigens gewoon zelf middels het eenvoudige ophangsysteem.

 

Ervaringen van een teler uit eerdere crisisperioden.
Bij de vorige economische crisis in 2009, was Richard van de Waart, Sales Manager Horticulture bij LUMINAID, zelf teler van aardbeien. Ondanks de snelle teruggang in vele sectoren bleek dat de vraag naar aardbeien stabiel bleef. Het betreft immers een betaalbaar en lekker stuk fruit voor het gehele gezin. “In 2009 heb ik uitvoerig onderzoek gedaan naar de consumentenvraag. Een van de voornaamste reden is dat de consument juist in moeilijke tijden blijft kiezen voor aardbeien omdat het vrolijkheid in huis biedt. Iets wat juist ook in deze periode zo van toepassing is”.

 

Onderzoek naar verdienmodellen belichte teelten
LUMINAID doet onderzoek naar diverse strategieën om een belichte teelt op te zetten. Het is inmiddels aangetoond dat een belichte teelt in het korte seizoen leidt tot een hogere productie per vierkante meter per jaar met een beter aanbod in die perioden waar prijzen gunstig zijn. Het R&D team van LUMINAID werkt nauw samen met diverse partijen uit de sector zoals telers, toeleveranciers en onderzoekers om vast te stellen wat de beste strategie voor een belichte teelt is. Daaruit blijkt dat continuïteit op het gebied van hoeveelheden én vruchtkwaliteit gegarandeerd kunnen worden. Iedere teler kan variëren met timing van teelten, rassen etc. Voor iedere aanpak lijkt een aanvullende belichting waarde te creëren. De resultaten van deze onderzoeken delen we graag met vooruitstrevende telers.

LUMINAID
LUMINAID levert verlichtingstechnologie voor belichte teelten. We ontwikkelen, produceren en realiseren verlichtingsystemen voor telers die een hogere productiviteit en kwaliteit van hun teelt willen behalen. Meer weten? We komen graag langs of zetten een digitale afspraak op om de mogelijkheden te bespreken.