In Houten heeft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een speciaal gebouw in gebruik waar alle werkzaamheden in het kader van persoonlijke beschermingsmiddelen van de brandweer en de brandweerkeuringen plaatsvinden.

Op deze zogenaamde adembeschermingswerkplaats wordt het onderhoud en keuringen van adembeschermingsappartuur verricht. Een behoorlijk belangrijk werk. Alle brandweermensen worden jaarlijks fysiek getest en worden daarnaast periodiek gekeurd. Het dragen van adembescherming is onderdeel van de test en keuring. Het is daarom efficiënt dit op één locatie onder te brengen met de adembeschermingswerkplaats. De VRU heeft het welzijn van haar medewerkers immers hoog in het vaandel. Daarom zijn de eisen ten aanzien van het verrichten van onderhoud aan ademlucht en schoon werken de afgelopen jaren al flink aangescherpt. Het belang van een goede verlichting op deze werkplek is dan ook evident. Precies de reden waarom voor Datalux lijnverlichting is gekozen door het gehele pand.

Partner: Van Weerdenburg Elektrotechniek 

 

 

 

 

VRU Ademluchtwerkplaats

Hoogwaardige verlichting bij werkplaats voor ademluchtapparatuur