Van Peperzeel inzameling oude accu's en metalen

Verlichting bij de recycling van accu's en oude metalen

Uitdaging

Van Peperzeel is de inzamelaar van oude accu’s in Nederland en België. De jaarlijkse inzameling bedraagt vele duizenden tonnen oude loodaccu’s. Daarnaast is Van Peperzeel actief in de in- en verkoop van diverse non-ferro metalen. Zo’n vijfduizend ton non-ferro metalen en non-ferro residuen passeert jaarlijks de weegschaal bij Van Peperzeel. Ook is Van Peperzeel voor Stibat (de Stichting Batterijen) hét nationale sorteercentrum van alle lege en afgedankte batterijen in Nederland. Om dit alles nog efficiënter kunnen uitvoeren heeft Van Peperzeel een nieuw pand betrokken.

Oplossing

Een optimaal lichtniveau is bij de bedrijfsprocessen rondom accuverwerking natuurlijk cruciaal. Daarom installateur Van den Hoogen Engineering uit Bunschoten heeft gekozen voor DATALUX lichtlijnen.

Partners: Van den Hoogen Engineering